Wat is of doet een W&T Coach?

 

Een W&T Coach stimuleert leerlingen vanuit hun intrinsieke motivatie, op creatieve wijze de wereld om hen heen te ontdekken, nieuwe vaardigheden te ontwikkelen  en zichzelf en de ander te begrijpen. 

Dit doet de W&T Coach veelal met behulp van de didactiek van  Onderzoekend & Ontwerpend Leren (of spelen).

 

Vanaf 2020-2021 starten wij met de Opleiding tot W&T Coach in het basisonderwijs. 

De eerste module start op 6 augustus 2020. Voor meer informatie of interesse kun je contact opnemen met Sandra Siere Sandra@saga-interproject.nl  06-43093897

De kosten voor de basismodule (5 lesdagen,  inclusief lunch, materialen en certificaat) bedragen € 795,00.

De kosten voor de module Onderzoekend en/of Ontwerpend Leren (inclusief lunch, materialen en certificaat) zijn:

€ 295,00 voor 1 onderdeel (2 lesdagen) of € 495,00 voor beiden (4 lesdagen).

 

De kosten voor de totale opleiding bedragen  €1.250,00 exclusief deelname aan intervisie en/of individuele coaching.

- Optioneel is het afnemen van persoonlijke coaching , de kosten hiervoor bedragen  €195,00 per coachingssessie excl. reiskosten.

- Deelnemen aan onze begeleide intervisiemomenten is mogelijk voor € 35,00 per sessie.

 

Basismodule W&T Coach     

 

Dag 1. Ik als  W&T Coach voor de klas

*  Wat is W&T, wat doe je als W&T Coach?

* Zelfassessment, welke competenties wil jij ontwikkelen?

* Persoonlijke doelen en overtuigingen

 

Dag 2. Klassenmanagement en W&T

 • De Gouden Weken, groepsontwikkeling
 • Dag- en klassenindeling
 • W&T in de groep

 

 

Dag 3. Vaardigheden van leerlingen stimuleren        

 • Hoe leren en ontwikkelen kinderen zich
 • W&T en 21e -eeuwse vaardigheden

 

Dag 4. O&OL en Themagericht werken

 • Jaarthema’s & W&T
 • Leerdomeinen, kerndoelen OJW en Curriculum.nu
 • Themagericht werken, O&OL en W&T lessen

Dag 5. Samen W&T voor de klas

 • Competenties, leerdoelen en leren van elkaar
 • Voorbereiding lessen

 

 

Module   

Onderzoekend & Ontwerpend Leren

Dag 1 en 2.  Onderzoekend Leren

Vanuit verwondering en vragen van leerlingen ontstaan onderzoeksvragen. We gaan samen aan de slag om vanuit deze vragen inspirerende en leerzame lessen te maken.

 • de didactiek van onderzoekend leren/spelen
 • ontwikkelen van lesmateriaal
 • verschillende werkvormen
 • omgevingsonderwijs
 • vakoverstijgend en geïntegreerd werken
 • kerndoelen en leerlijnen

 

Na deze module kun je de volgende activiteiten uitvoeren:

 • Het ontwikkelen en verzorgen van ontdek- of onderzoeklessen in onder-, midden- of bovenbouw
 • Het ontwerpen van lessen, naast de aangereikte voorbeeldlessen

 

 

 

Dag 3 en 4. Ontwerpend Leren

Tijdens deze bijeenkomst ga je aan de slag met de wijze waarop je, uitgedaagd door een (maatschappelijk) probleem (leerlingen) een eigen oplossing kunt (laten) creëren.

Onderdelen:

 • didactiek van ontwerpend leren
 • formuleren van geschikte ontwerpvraag
 • rol van de leerkracht bij ontwerpend leren
 • vakoverstijgende projecten
 • maakonderwijs
 • programmeren en robotica

Na deze module kun je:

Ontwerp- en programmeerlessen ontwerpen en/of verzorgen in onder-, midden- of bovenbouw