Saga Interproject Nederland

'Stichting Saga Interproject ontwikkelt en implementeert programma's en projecten en verzorgt trainingen binnen de domeinen  welzijn, onderwijs  en arbeidsparticipatie in Nederland en Suriname, die de persoonlijke en professionele groei en ontwikkeling stimuleren.'

'Wij hebben aandacht voor welbevinden, vitaliteit en persoonlijke ontwikkeling van professionals, kinderen en jongeren als basis voor kwalitatief goed onderwijs, zorg, welzijnswerk en een leven lang leren´

 

 

bezoekadres

In de Afrikaanse Cultuur is een Saga, iemand die in staat is zijn of haar kennis en kunde te gebruiken ten behoeve van een ander.                 

In alle reinheid van ziel en geest.