Saga Interproject Nederland

 'Stichting Saga Interproject ontwikkelt en implementeert programma's en projecten en verzorgt trainingen voor professionals op het gebied van welzijn, onderwijs, zorg en  kinderopvang in Nederland en Suriname, die de persoonlijke en professionele groei en ontwikkeling stimuleren.'

 

'Wij hebben aandacht voor welbevinden, vitaliteit en persoonlijke ontwikkeling van professionals en kinderen als basis voor kwalitatief goed onderwijs, zorg, welzijnswerk en kinderopvang en een leven lang leren´

In de Afrikaanse Cultuur is een Saga, iemand die in staat is zijn of haar kennis en kunde te gebruiken ten behoeve van een ander.                 

In alle reinheid van ziel en geest.