ONZE PEDAGOGISCHE VISIE

 

'De sleutel is de begeleiding door een deskundig, toegewijd en betrokken professional.'

 

Onze kinderen brengen heel wat tijd door op school, misschien wel meer dan tijd met hun ouders. Wat zijn de uitdagingen voor die kinderen die opgroeien in een wereld waar informatie overal binnen handbereik is, sociale contacten grotendeels online plaatsvinden, een diploma niet meer onderscheidend is en waar technische ontwikkelingen razendsnel gaan.

 

Naast kennis zoals taal en rekenen willen we kinderen en jongeren bepaalde vaardigheden meegeven. Zoals hoe kunnen ze hun talenten optimaal benutten, hoe zitten ze als mens in elkaar, wat hebben ze nodig om gelukkig te worden, wanneer is het belangrijk hun eigen verantwoordelijkheid te nemen, en hoe onderhouden ze op een goede manier hun relaties.

 

Voor de optimale ontwikkeling is het voor kinderen en jongeren belangrijk dat ze zich gezien en gehoord voelen. Dat ze plezier hebben in leren en ervaren dat ze deel zijn van een gemeenschap. Daarnaast is het belangrijk dat hun eigenheid wordt gerespecteerd en ze geprikkeld worden om al hun capaciteiten en talenten te ontwikkelen. Samen leren met leeftijdgenoten vergroot het plezier in leren en geeft het gevoel ergens bij te horen. Dat is inspirerend en helpt ze boven zichzelf uit te stijgen.

 

Daarvoor is een leeromgeving nodig waarin kinderen en jongeren worden uitgenodigd om nieuwsgierig te zijn, waarin ze worden aangemoedigd om te onderzoeken  en zich betrokken voelen.