Prey Skoro                                     

Een Prey Skoro is een voorschool voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar, die gekoppeld is aan een basisschool, welke de ontwikkelingskansen van kinderen bevordert en waar sprake is van een pedagogische doorlopende leerlijn. De doelen van de Prey Skoro zijn: kinderen de mogelijkheid geven zich spelenderwijs te ontwikkelen tot zelfstandige, sociaal vaardige en leergierige peuters. Daarnaast kinderen, ouders en professionals actief betrekken bij de inhoud van de activiteiten, waardoor ze leren een eigen keuze te maken en verantwoordelijkheden te nemen. Binnen Prey Skoro wordt gewerkt met het ontwikkelingsgericht voorschoolprogramma Basic Learning4kids (BL4k). speciaal ontwikkeld voor de Surinaamse context.  Binnen Basic Learning4kids is er afstemming en samenwerking tussen de Prey Skoro en de basisschool.

Saga Interproject verzorgt de opleiding van leerkrachten in Suriname in het voorschoolse programma van de Prey Skoro. De trainingen die Saga Interproject verzorgd heeft de afgelopen jaren zijn o.a.:

  • Basis training Basic Learning4kids (BL4k) incl. coaching on the job
  • BL4k Gespreksvoering en ouderparticipatie
  • BL4k Werken met anderstaligen
  • Training Werken met zorgsignalen
  • Training Begeleidersvaardigheden
  • Training Coach taalontwikkeling jonge kinderen
  • Training Stagebegeleiders
  • Training Positieve Gedragsbeïnvloeding