WAT IS EN DOET EEN W&T COACH?

 

'Met onze W&T Coaches in de klas hoeven Amsterdamse schooldirecteuren niet meer wakker te liggen van personeelsproblemen en ontevreden ouders!'

 

Een Wetenschap & Technologie Coach stimuleert leerlingen om vanuit hun intrinsieke motivatie op creatieve wijze de wereld om hen heen te ontdekken. Om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en zichzelf en de ander beter te begrijpen. Dit doet de W&T Coach met behulp van de didactiek van  Onderzoekend & Ontwerpend Leren.

 

WAT KUNNEN ONZE W&T COACHES VOOR UW SCHOOL BETEKENEN?

 

Zij verrijken het onderwijs op het gebied van:

 • Wetenschap & Technologie, met de nadruk op het ontdekkend, onderzoekend en ontwerpend leren
 • thematisch/projectmatig onderwijs, vanuit vakintegratie, wereldoriëntatie, curriculum.nu 

 

Zij dragen bij aan het oplossen van het lerarentekort:

 • door de structurele inzet van een W&T Coach gedurende het schooljaar (bv. een vijfde dag)
 • door de inzet van een W&T Coach bij ziekte van leerkrachten

 

Zij dragen bij aan het verlagen van de werkdruk:

 • zodat u uw leerkracht(en) kunt vrij roosteren
 • door de W&T Coach (samen met de leerkracht) voor de klas te laten staan
 • door de W&T coach met halve klassen of kleine groepjes leerlingen te laten werken

 

Onze coaches beschikken over:

 • Een opleiding als W&T Coach
 • Ervaring in het werken met groepen
 • Inspirerende thema´s en materialen voor de leerlingen;
 • Lesinhoud die gekoppeld is aan de ontwikkeling van de 21e eeuwvaardigheden en de kerndoelen (WO, taal, rekenen en KO) van SLO
 • Kennis van de inzet van de didactiek van het Onderzoekend & Ontwerpend Leren op de verschillende niveaus van uw leerlingen
 • Een VOG

 

Interesse voor de inzet van onze W&T Coaches? Neem contact op met Sandra Siere: 

tel: 06-43093897, email: sandra@saga-interproject.nl