Burn-out

Burn-out (‘opgebrand’ of uitgeput)

 

Heb je last van klachten als:

  • een uitgeput gevoel
  • geen energie meer
  • piekeren
  • slaapproblemen
  • geheugen- en concentratieproblemen
  • prikkelbaar
  • angst en paniekklachten en machteloosheid.

 

Als je deze klachten herkent, zoek hier dan zo snel mogelijk hulp voor. Hoe eerder je iets aan je klachten doet, hoe eerder je herstel kan beginnen en je weer jezelf kunt zijn. Belangrijk is dat je goed wordt geholpen en je hier niet langer mee blijft rondlopen. 

 

Samen met psycholoog/lichaamsgericht therapeut Norman Brons heeft Saga een individueel traject ontwikkeld voor professionals uit het sociaal domein zoals leerkrachten en hulpverleners die te maken hebben met een burn-out. Ons traject onderscheidt zich van andere trajecten doordat wij gedurende het gehele traject werken aan herstel en vitalisering met technieken die afgestemd worden op de persoon. Het herstellen en opbouwen van nieuwe energie is van groot belang voor het herstel van de burn-out.

 

Het  burn-out traject bestaat uit verschillende fases:

Intake:

Tijdens de intake wordt de mate van burn-out onderzocht en wordt gekeken naar de belastbaarheid van de professional en de acute maatregelen die moeten worden genomen om erger te voorkomen. De verschillende levensgebieden, klachten en mogelijke oorzaken worden in kaart gebracht. Op basis van de vrijblijvende intake wordt er in overleg met de professional en eventueel werkgever en/of bedrijfsarts een plan van aanpak gemaakt. (kosteloos)

 

fase 1: Stabilisatie

In deze fase ligt de nadruk op stabilisatie, in deze fase is er ruimte voor rust,  het verminderen van de stressfactoren, het toelaten en uiten van emoties en het creëren van een passend dag- en weekritme. Bij een acute burn-out neemt deze fase minimaal 6 weken in beslag waarin wij adviseren om niet te werken.

 

fase 2: Herstel en ontspanning

Zodra de maatregelen ten behoeve van de stabilisatie zijn genomen, kan worden begonnen met het herstel. Bij het herstel wordt rekening gehouden met het feit dat de professional geen energie heeft en er nauwelijks activiteit van de professional kan worden verlangd. Zodra meer herstel is gerealiseerd en meer energie beschikbaar is, kan worden overgegaan naar de volgende fase.

 

fase 3: Vitalisering en wijzigen stressfactoren

Als meer herstel heeft plaatsgevonden kan worden gestart met andere activiteiten die de vitaliteit verder zullen stimuleren.

Daarnaast zullen de stressfactoren worden behandeld en kan nieuw copinggedrag met de stressbronnen worden aangeleerd. Indien noodzakelijk kan ook een herinrichting van de verschillende levensgebieden plaatsvinden. Hierdoor wordt terugval voorkomen.

Ook zal gezamenlijk zal worden nagegaan in hoeverre de oude activiteiten weer opgepakt kunnen gaan worden. Indien het hervatten van de oude werkzaamheden onwenselijk is, zal een heroriëntatie op werk plaatsvinden.

 

fase 4: Hervatting werkzaamheden, heroriëntatiearbeidsmarkt

In deze fase worden de oude werkzaamheden in beperkte omvang hervat en na verloop van tijd stapsgewijs uitgebreid totdat de volledige werkzaamheden weer kunnen worden uitgevoerd.

Indien het onwenselijk is dat de oude werkzaamheden worden hervat, kan een heroriëntatie op werk plaatsvinden. De oude werkgever kan hierbij van dienst zijn met andere werkzaamheden of een andere functie, maar kan ook ondersteunend zijn in het vinden van een externe betrekking. Ook kunnen andere hulpbronnen worden ingeschakeld of kan een heroriëntatie op de arbeidsmarkt plaatsvinden.

 

fase 5: Verdieping en persoonlijke ontwikkeling

Het kan zijn dat in eerdere fasen andere problematiek naar boven is gekomen, bijvoorbeeld oudere traumatische ervaringen of onverwerkte emotionele problemen.

Zodra de professional weer enige tijd de werkzaamheden naar tevredenheid heeft uitgevoerd, kan worden overwogen om deze problematiek te werken met als doel het vergroten van de persoonlijke groei van de professional.

 

tijdsduur, locatie en kosten

Het individuele traject neemt minimaal een half jaar in beslag en kan in combinatie met de groepstraining ´In Balans´ worden gedaan. Deze combinatie is aan te bevelen vanwege de herkenning en groepsenergie waardoor je ´dieper in jezelf kunt zakken´.

Burn-out is wettelijk een werk gerelateerde ziekte en wordt daarom in de meeste gevallen vergoed door de werkgever. Na de vrijblijvende intake wordt er een traject op maat gemaakt inclusief een offerte. Een kennismaking met de werkgever behoort tot de mogelijkheden.

De begeleiding vindt plaats in Amsterdam Oost door Norman Brons (www.bionitiatief.nl).

 

Indien het traject bekostigd wordt door de werkgever kan er terugkoppeling plaats middels een of meerdere drie-gesprekken, altijd in aanwezigheid van de professional.