Home » aanbod Primair Onderwijs » persoonlijke coaching

persoonlijke coaching

Saga Interproject biedt persoonlijke coaching op maat, waarbij de professional zijn eigen coach kan kiezen en aan kan geven op welk gebied hij of zij gecoacht wil worden. Dit kan zijn:

 

* Coaching op pedagogische of didactische vaardigheden 

* Ter ondersteuning naast de training In Balans voor de Klas 

*  Persoonlijke coaching op verschillende levensgebieden, competentieversterking, emotionele of fysieke klachten, vitaliteit, loopbaan of re-integratie tijdens of na ziekte. 

 

vitaliteitstraject

Saga Interproject biedt een intensief individueel begeleidingstraject aan om te kunnen werken aan je vitaliteit of herstel als je al burn out bent. De behandelingsduur hangt af van de tijd dat je hier al meer rond loopt en de ernst van je klachten. Hoewel het eerste herstel in de eerste maanden plaatsvindt, varieert het volledige herstel meestal tussen een half en een jaar. Vaak kun je in het begin een tijdje niet werken, maar vaak zitten mensen al ziek thuis als ze dit lezen.

Tijdens het traject brengen de kwaliteit je levensgebieden in kaart. Daarnaast gaan we na waar de oorzaken van je overbelasting zich bevinden en wat de oorzaken hiervan zijn. Zodra het mogelijk is wordt direct beginnen met het werken aan je energieherstel en revitalisering. Je hoeft in het begin bijna niets te doen, maar je wordt geholpen om te leren ontspannen, te herstellen en te revitaliseren.

Als je weer meer energie hebt gaan we het programma in overleg uitbreiden naar meer inspannende activiteiten, zodat je vitaliteit weer toeneemt. Daarna maken we een plan voor het oppakken van je oude (of nieuwe) activiteiten en werkzaamheden.

Belangrijk is om daarbij ook om de oorzaken van je burn-out te ontdekken en wat je hier aan kunt doen. Door aan deze oorzaken te werken wordt ook herhaling voorkomen. Veelal spelen onverwerkte emoties onbewust een rol.

Vaak zullen de klachten in je werk tot uiting komen waardoor tijdelijk niet meer of minder werken gewenst en noodzakelijk is. Een en ander kan het beste in overleg met je werkgever plaatsvinden. Burn-out is een werk gerelateerde ziekte en de werkgever is mede verantwoordelijkheid voor en heeft veel baat bij meewerken aan jouw vitaliteit en/of herstel.