Home » Workshops op VO scholen

Veel scholen in het Voortgezet Onderwijs kampen met leerlinguitval, een gebrek aan motivatie bij een deel van hun leerlingpopulatie en daardoor tegenvallende eindexamenresultaten.

Het door ons ontwikkelde programma voor jongeren die hun school niet hebben afgemaakt, kan preventief worden ingezet om onderpresterende leerlingen te helpen hun motivatie te hervinden, gestructureerd aan de slag te gaan en hun slaagkans te vergroten.

 

Het programma is naschools inzetbaar, maar kan - met wat kleine aanpassingen - ook periodiek klassikaal worden ingezet ter vervanging van een zieke docent.

Doel workshops "doelen, dromen en keuzes"

Het doel van ons programma is het contact van jongeren met zichzelf te vergroten, zodat ze erachter komen wat ze willen bereiken en wat hen motiveert zich daarvoor ook echt in te spannen. Bovendien willen we ze de handvatten bieden om de doelen die ze zich stellen daadwerkelijk te realiseren. Ook is het creëren van mentale veerkracht belangrijk – denk aan het omgaan met tegenslagen op school of privé. Hierdoor bereiken leerlingen betere resultaten op school en wordt de kans op uitval verkleind.

 

Aanpak

Ons programma is gebaseerd op het concept van ‘peer-coaching’. Dat wil zeggen dat we te werk gaan in een groep van gelijken onder en met ondersteuning van jongeren/ervaringsdeskundigen van 17 t/m 27 jaar (peers). Dit bevordert de diepgang, openheid en authenticiteit.

 

Opbouw en inhoud programma

 • - Minimaal 6 wekelijkse bijeenkomsten van elk 60-90 minuten
 • - Minimaal 12 en maximaal 30 deelnemers
 • - Workshops in parallelle groepen, max. 5 mensen per groep
 • Vaste onderdelen:
  • -Watskeburt: terugkijken op afgelopen week en huiswerk
  • - Workshop
  • - Reflectie op workshop, samenwerking en take-aways
  • - Huiswerkopdracht (afhankelijk van afspraken met school)
 • Thema van de workshops: Dromen, doelen en keuzes
  Onderdelen onder andere:
 • *Succes- en faalfactoren van het huidig onderwijs
 • *Persoonlijk leiderschap
 • *Oefenen met doelen stellen
 • *Persoonlijke waarden
 • *Beperkende en versterkende overtuigingen over jezelf
 • *Self-authoring

Samenwerking Saga – School

 

Onze ervaringsdeskundigen worden vanuit Saga professioneel begeleid. De school zorgt voor de selectie en aanwezigheid van de deelnemers. Ook vragen wij de school medewerking te verlenen aan eventuele lokale publiciteit en om een gezamenlijke evaluatie.