Een vast en vertrouwd gezicht in de klas

 

Saga Interproject  is expert op het gebied van Wetenschap & Technologie onderwijs. Wij hebben ruim 20 scholen ondersteund bij het implementeren van W&T onderwijs vanuit de didactiek van Onderzoekend & Ontwerpend leren. Saga leidt Wetenschap & Technologie Coaches op en zet deze in t.b.v.  het Noodplan lerarentekort in Amsterdam.

 

Hierbij is het uitgangspunt dat scholen aangeven waar hun behoefte ligt, er aansluiting is op het schoolprofiel en wij professionals ontlasten en versterken en het leerplezier van leerlingen bevorderen en hun 21ste eeuwse vaardigheden vergroten. 


Wetenschap & Technologie

Een Wetenschap & Technologie Coach stimuleert leerlingen om vanuit hun intrinsieke motivatie op creatieve wijze de wereld om hen heen te ontdekken. Dit doet de W&T Coach met behulp van de didactiek van  Onderzoekend & Ontwerpend Leren.

 

Sport & Spel

Bewegen prikkelt de hersenen en ontwikkelt de zintuigen. Door te sporten en te bewegen krijgen leerlingen meer zelfvertrouwen en discipline. Ook kunnen ze zich beter ontspannen en neemt hun concentratievermogen en leervermogen toe.

Rots & Water

Bij Rots & Water leer je om te gaan met je krachten en emoties door deze bewuster te herkennen en te gebruiken. Want wanneer je weet wat er gebeurd in hoofd en lijf kan je leren hoe je hier beter gebruik van kunt maken. Moet je altijd sterk zijn of is loslaten ook een oplossing? 


Rekenondersteuning

 Wij kunnen onze programma's aanpassen op het rekenonderwijs van de school zodat de leerlingen werken met de voor hen bekende rekentaal en methodes. 

Taalondersteuning

Leerlingen hebben om verschillende redenen soms extra taal ondersteuning nodig. 

Contact

Heeft u een specifieke vraag waar u niet direct een antwoord op heeft kunnen vinden? Neem via onderstaande knop contact met ons op.