Home » leer-werktrajecten

Saga biedt  leer-werkplekken voor verschillende doelgroepen, van werkzoekende 55-plussers, mensen met een (arbeids) beperking tot jongeren zonder startkwalificatie.

Wij bieden werkplekken op het gebied van organisatorische ondersteuning tot Wetenschap & Technologiecoach in de klas. Daarnaast bieden wij leertrajecten op het gebied van talentontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling, werknemersvaardigheden, etc.