WETENSCHAP & TECHNOLOGIE OP SCHOOL

 

Wetenschap & Technologie in de praktijk

Saga Interproject beschikt over de expertise om Wetenschap & Technologie, Onderzoekend & Ontwerpend Leren, maar ook het thematisch of projectmatig werken te implementeren binnen uw school. Daarbij gaat het om de slag van leerkracht-gestuurd naar sociaal, ervaringsgericht en ontdekkend leren. Intrinsieke motivatie, eigenaarschap en leren leren zijn de belangrijke uitgangspunten.

 

Bij het professionaliseren in het kader van W&T richten wij ons op teams, individuele leerkrachten, pedagogisch medewerkers, coördinatoren of ontwikkelaars binnen de school/het bestuur. Wij zijn sterk in het begeleiden van processen, waarbij het waarom leidend is. De doelen voor de leerlingen, de visie van de school en de missie en intrinsieke motivatie van de professionals stellen wij centraal bij de start van deze processen. Daarbij passen wij het sociaal, ervaringsgericht en ontdekkend leren toe, vanuit de gedachte "practice what you preach".  

 

Roos Tagliatela, leerkracht van de Poolster over 'Ondersteuning bij W&T door stichting Saga' 

“Saga organiseerde verschillende workshops voor ons hele team. De insteek was prima voor onze school, iedere collega kon hulp op maat rijgen. Maar belangrijker nog in deze zoektocht: het bleek haalbaar voor iedereen. Te gemakkelijk wordt gedacht dat je er als school weer een taak bij krijgt. Dick en Sandra (Saga) lieten ons zien – door kritisch naar onszelf te kijken – dat we binnen ons onderwijs eigenlijk al veel meer met wetenschap en techniek deden dan we zelf dachten. Met 21st century skills waren wij als school al bezig. Dat sloot dus mooi aan. Die bewustwording was heerlijk! Het maakte dat het allemaal niet zo zwaar was! Dat was misschien wel een van de belangrijkste uitkomsten van het traject.”

 

Lees een verslag op de website van de Gemeente Amsterdam over de ervaringen op de Poolster, een Daltonschool in Amsterdam Noord https://www.amsterdam.nl/sociaaldomein/onderwijs-leerplicht/portretten/wetenschap/

 

In 2020 W&T verplicht in het curriculum, wat betekent dit eigenlijk?

Wetenschap & Technologie betekent niets meer en minder dan dat de onderwijsprofessionals didactisch kunnen werken vanuit het Onderzoekend & Ontwerpend Leren, in het Primair Onderwijs veelal gekoppeld aan de inhoud van de 4 domeinen van Wereldoriëntatie.  Hierdoor kunnen de leerlingen zich ontwikkelen vanuit hun eigen interesse en intrinsieke motivatie en ontwikkelen ze vaardigheden waar ze hun leven lang iets aan hebben.

 

Aandacht voor vakintegratie, doorgaande lijnen en simplexiteit

Bij de implementatie van W&T besteden wij aandacht aan vakintegratie en doorgaande leerlijnen. Zo kunnen Onderzoekend en Ontwerpend Leren verbonden is met andere didactische werkwijzen en professionals in staat zijn om de verbindingen met andere vakgebieden te zien en te maken. Hiervoor zetten wij o.a. onze expertise in op het gebied van projectmatig en thematisch werken, taal, rekenen/wiskunde, meervoudige intelligentie (Gardner), hoogbegaafdheid,  de Taxonomie van Bloom en projectmanagement, etc.

 

Wij gebruiken ‘simplexiteit’ (een begrip afkomstig van M. Fullan ) om in een complexe verandersituatie aan de slag te gaan met enkele essenties en samen met de school een focus te ontwikkelen. Wij streven een vorm van vakintegratie na die je een neveneffect zou kunnen noemen van onze kijk op en aanpak van W&T.  Een meer organische en natuurlijke integratie met andere vakgebieden of onderdelen van vakgebieden, denk aan aspecten van rekenen, meten en meetkunde, verhoudingen en/of taal.

 

In eerste instantie gaat het om de integratie van didactische aspecten, strategieën van leren en denken, problemen oplossen, creativiteit en samenwerken. Wij hebben ervaring met het integreren van het O&OL met methodes als bv. Topondernemers, Blink (geïntegreerd), Da Vinci, 4xwijzer en ArgusClou in het PO.

 

Training en coaching in het ontdekkend, onderzoekend & ontwerpend leren

Vanuit de door ons ontwikkelde Kijkwijzer O&OL kunnen wij professionals coachen bij het O&OL en leiden wij interne coaches op in de school. Ook hebben wij formats ontdekkend, onderzoekend en ontwerpen leren ontwikkeld, waar scholen en  leerkrachten op eenvoudige wijze hun eigen thema's in kunnen passen. Daarnaast zijn onze trainers getraind in methodes als Techniek&ik en Designathon.

 

Maatwerk en inhoud op het gebied van Wetenschap & Technologie

Om de school van maatwerk en de juiste inhoud te kunnen voorzien werken wij samen met verschillende partners zoals:

  • Fontys Hogeschool Eindhoven en Korein in het kader van Techniek&ik, een programma gericht op de professionalisering van leerkrachten en pedagogisch medewerkers met een doorgaande leerlijn Natuur&Techniek van 0-13 jaar.
  • Stichting Designathon, specialist in  het ontwerpend leren. 

  • Stichting Leskracht, die een prachtige, onderwijs-vernieuwende methode heeft ontwikkeld gericht op het domein Wereldoriëntatie.
  • Wonderwel, die een doorlopende leerlijn W&T biedt, aansluitend op de thema´s van Techniek&ik, rond de werking van basisvoorzieningen als afval, voedsel, drinkwater, riool, elektriciteit en aardgas. 
  • De educatieve stad, experts op het gebied van ondernemend leren.