SPORT & SPEL 

 

'Sport en Spel ondersteunt leerlingen in hun ontwikkeling van zelfvertrouwen, creativiteit en concentratievermogen, en biedt ruimte voor ontspanning.'

 

Iedereen weet dat voldoende lichaamsbeweging belangrijk is voor de gezondheid, vooral voor kinderen. Bewegen prikkelt de hersenen en ontwikkelt de zintuigen. Door te sporten en te bewegen krijgen leerlingen meer zelfvertrouwen en discipline. Ook kunnen ze zich beter ontspannen en neemt hun concentratievermogen en leervermogen toe.

 

Saga Interproject biedt Sport & Spel aan op basisscholen in het kader van werkdrukverlaging, bijvoorbeeld voor scholen met een continurooster. Door de inzet van jongeren die via onze Academy4LifeSkills vrijwilligerswerk doen onder begeleiding van professionals kunnen wij de kosten relatief laag houden en worden de leerlingen begeleid door jonge rolmodellen die een vergelijkbare achtergrond hebben als de leerlingen.

 

Heeft u interesse, dan kunt u contact opnemen met Sandra Siere:

bel 06-4093897 of stuur een email sandra@saga-interproject.nl

 

Voor subsidie kunt u gebruik maken van o.a. de volgende regelingen:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werken-in-het-onderwijs/werkdruk-leraren-basisonderwijs-verminderen

https://www.jeugdeducatiefonds.nl/