ONS AANBOD VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

 

'Wij bieden een samenhangende, kwalitatieve en duurzame oplossing voor het lerarentekort, de werkdruk en de onderwijsachterstanden.'

 

Saga Interproject  is expert op het gebied van Wetenschap & Technologie onderwijs. Wij hebben ruim 20 scholen ondersteund bij het implementeren van W&T onderwijs vanuit de didactiek van Onderzoekend & Ontwerpend leren. Saga leidt Wetenschap & Technologie Coaches op en zet deze in t.b.v.  het Noodplan lerarentekort in Amsterdam.

 

Hierbij is het uitgangspunt dat scholen aangeven waar hun behoefte ligt, er aansluiting is op het schoolprofiel en wij professionals ontlasten en versterken en het leerplezier van leerlingen bevorderen en hun 21ste eeuwse vaardigheden vergroten.