ONS AANBOD VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

 

'Wij bieden een samenhangende, kwalitatieve en duurzame oplossing voor het lerarentekort, de werkdruk en de onderwijsachterstanden.'

 

Saga Interproject  is expert op het gebied van Wetenschap & Technologie onderwijs. Wij hebben ruim 20 scholen ondersteund bij het implementeren van W&T onderwijs vanuit de didactiek van Onderzoekend & Ontwerpend leren. Saga leidt Wetenschap & Technologie Coaches op en zet deze in t.b.v.  het Noodplan lerarentekort in Amsterdam.

 

Hierbij is het uitgangspunt dat scholen aangeven waar hun behoefte ligt, er aansluiting is op het schoolprofiel en wij professionals ontlasten en versterken en het leerplezier van leerlingen bevorderen en hun 21ste eeuwse vaardigheden vergroten. 

Wat wij  bieden in het kader van het Noodplan Lerarentekort

 

Onze coaches kunnen in het kader van het Noodplan Lerarentekort gedurende een schooljaar voor halve en/of hele dagen worden ingezet . 

 

Onze coaches:

 • Krijgen een opleiding in de didactiek van Onderzoekend en Ontwerpend leren

 • Worden getraind in pedagogisch handelen en klassenmanagement middels het programma Positieve Gedrags Beïnvloeding

 • Beschikken over een bibliotheek aan themagerichte lessen

 • Krijgen training, supervisie en coaching van ervaren leerkrachten/coaches

 • Stemmen af met de leerkracht over de voortgang, leerlingen en thema's

 

Overige mogelijkheden ter ondersteuning van het onderwijsprogramma:

 • Sport en Beweegactiviteiten op scholen aan klassen en groepjes leerlingen
 • Onderwijsondersteunende activiteiten zoals het ondersteunen van leerlingen op leerpleinen bij taal en rekenen
 • Lesprogramma's om de sociale vaardigheden te vergroten

 

Doel:

Elke deelnemende school heeft de beste kwalitatieve oplossing voor het omgaan met het lerarentekort, waardoor de leerkrachten en schoolleiding zo min mogelijk werkdruk ervaren. Zodat de teams (inhoudelijk en multicultureel) verrijkt worden en met plezier hun werk kunnen doen. En het beste uit zichzelf en alle leerlingen kunnen halen.

 

Uitgangspunten:

 • Het faciliteren van de school bij de meest kwalitatieve en structurele oplossing voor het lerarentekort die inhoudelijk en organisatorisch aansluit bij het schoolprofiel, de leerlingen en het team.
 • Het optimaal begeleiden van W&T Coaches (in opleiding) en eventueel zij-instromers, met aandacht voor de school als systeem en professionaliseringsmogelijkheden en benutten van talenten van de leerkrachten.
 • Omgaan met werkdruk en versterken van mogelijkheden, capaciteiten en talenten van huidige leerkrachten.
 • Het bieden van kwalitatief hoog onderwijs vanuit de didactiek van Onderzoekend & Ontwerpend Leren, waar ALLE leerlingen bij kunnen floreren.
 • Een divers team W&T Coaches, waar alle leerlingen zich mee kunnen identificeren.

 

Tarieven:

Onze tarieven liggen afhankelijk van de intensiteit en duur van de inzet tussen de 45 en 55 euro per uur.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sandra Siere.

E-mail: sandra@saga-interproject.nl, of bel: 06-43093897

 

Uit interview van 'Andersom Amsterdam' met een leerkracht van INNOORD.

 

Wat heeft de inzet van Saga jou opgeleverd? 

'Vooral de rust dat er iemand voor mijn klas staat als ik zelf niet werk. Dat ik me geen zorgen hoef te maken dat ze naar huis gestuurd worden of verdeeld worden over de andere klassen. Maandag is mijn vrije dag en dan krijgt mijn klas de hele dag les van Saga.'

 

Wat heeft de inzet van de externe lesaanbieder je leerlingen opgeleverd?

'Ze leren op een andere manier met onderwijs bezig te zijn. De lessen zijn creatiever. Ik vind dat het vakgebied dat Saga aanbiedt, wetenschap & technologie, goed gekozen is voor mijn leerlingen. Ik denk dat de kinderen daar later veel aan hebben. Ze leren naar oplossingen te zoeken en zijn minder bang om fouten te maken. Een prima aanvulling op de standaard vakken dus.'