Home » Over Saga

In de Afrikaanse Cultuur is een Saga, iemand die in staat is zijn of haar kennis en kunde te gebruiken ten behoeve van een ander.

In alle reinheid van ziel en geest.

 

missie van Saga Interproject

Wij ontwikkelen en voeren projecten en programma’s uit, waarbinnen de persoonlijke groei en ontwikkeling van mensen wordt gestimuleerd. Dit leidt tot het vergroten van de mogelijkheden van mensen. Dit draagt bij aan een betere samenleving, waarin mensen bewustere keuzes maken.

 

De organisatie van Stichting Saga Interproject Nederland

Stichting Saga Interproject is een kleine, dynamische organisatie, de stichting is opgericht in 2009 en bestaat uit 4 bestuursleden met kennis en ervaring op het gebied van onderwijs, welzijn, zorg, HRM, diversiteit, project- en programmamanagement. Wij streven er naar om de band tussen de Surinaamse en Nederlandse stichting levend te houden. Dit doen wij door de kennis en kunde die wij opdoen mbt de programma's die wij uitvoeren zoveel mogelijk wederzijds over te dragen. Dit kan zijn middels training of andere wijzen van kennisuitwisseling. 

Door de korte lijnen kunnen wij snel en slagvaardig kan werken.  Stagiaires, onderzoekstudenten en vrijwilligers kunnen afhankelijk van de projectactiviteiten een bijdrage leveren. Het gaat om (mede) organiseren en uitvoeren van activiteiten, het doen van onderzoek,  helpen met de voorbereidingen en administratieve ondersteuning

Stichting Saga Interproject Nederland