Home » Over Saga

In de Afrikaanse Cultuur is een Saga, iemand die in staat is zijn of haar kennis en kunde te gebruiken ten behoeve van een ander.

In alle reinheid van ziel en geest.

 

Missie van Saga Interproject

Wij ontwikkelen en voeren projecten en programma’s uit, waarbinnen de persoonlijke groei en ontwikkeling van mensen wordt gestimuleerd. Dit leidt tot het vergroten van de mogelijkheden van mensen. Dit draagt bij aan een betere samenleving, waarin mensen bewustere keuzes maken.

 

 

Stichting Saga Interproject Nederland