Home » Vitale Professionals » re-integratie

re-integratie

Onze dienstverlening op het gebied van re-integratie

 

In onze dienstverlening richten wij ons op mensen met (langdurige) fysieke  en energie-gerelateerde klachten  en beperkingen en stress en trauma gerelateerde klachten  die hen beperken in hun mobiliteit en functioneren op de arbeidsmarkt. Het innovatieve aan onze dienstverlening is de combinatie van methodes die wij gebruiken, waardoor er niet alleen gewerkt wordt aan het vergroten van de mogelijkheden van de persoon, maar ook aan de oorzaken van de klachten, waardoor op lange termijn klachten verminderd blijven.

 

Wij hebben als uitgangspunt dat veel fysieke klachten een diepere emotionele oorzaak hebben en wanneer deze stress en trauma gerelateerd is, kunnen de beperkingen worden omgezet in mogelijkheden.

In de oriëntatiefase richten wij ons op de vitaliteit van de persoon, de omgang met stress en de mogelijkheden. Wij maken hierbij gebruik van de 4 DKL klachtenlijst, vitaliteitsinventarisatie en verdiepen ons in de doelen, visie en opleiding werkervaring van de persoon en stellen nav de inventarisatie een plan van aanpak op in overleg met de persoon.

 

In de 2e fase passen wij naast persoonlijke coaching, effectieve kortdurende energie-regulerende methodes en lichaamsgerichte oefeningen toe die eenvoudig en duurzaam te implementeren zijn in het leven van de cliënt. Hierdoor kan men beter herstellen men van inspannende en belastende activiteiten. Tijdens deze fase krijgt men inzicht in psycho-somatische aandoeningen en werken wij gericht aan het herstel en verminderen hiervan. Indien er sprake is van een posttraumatische stressstoornis (angst- of psychosomatiesche klachten) behandelen wij clienten middels o.a. EMDR en TRE (trauma en tensionrealease exercises).

 

Tijdens de 3e fase, die saemn kan vallen met de 2e fase, nemen de cliënten deel aan de training 'In balans' die is gericht op vitaliteit en het in balans brengen en houden van je energie. De training is gericht op het leren omgaan met stress en werkdruk met behulp van verschillende technieken vanuit de bio-energetische analyse en technieken uit mindfulness en NLP, waardoor er meer balans ontstaat tussen lichaam en geest.

 

Bij outplacement of terugkeer naar werk doen we een inventarisatie van de competenties, waardoor er inzicht wordt verkregen in de vaardigheden en kennis van de persoon en de mogelijkheden. Dit doen wij o.a. volgens de 360graden methode. Daarnaast krijgt de persoon, indien dit binnen zijn/haar mogelijkheden ligt, de opdracht om met verschillende werkgevers oriënterende gesprekken te voeren. Dit kunnen werkgevers zijn uit ons netwerk of werkgevers die binnen de interesse van de cliënt liggen.

 

aanmelding