Home » 5e dag » W&T Coach

Wat is of doet een W&T Coach?

 

Een Wetenschap & Technologie Coach stimuleert leerlingen vanuit hun intrinsieke motivatie, op creatieve wijze de wereld om hen heen te ontdekken, nieuwe vaardigheden te ontwikkelen  en zichzelf en de ander te begrijpen. 

Dit doet de W&T Coach veelal met behulp van de didactiek van  Onderzoekend & Ontwerpend Leren (of spelen).

 

Amsterdamse schooldirecteuren hoeven niet meer wakker te liggen van personeelsproblemen en/of ontevreden ouders en kinderen!  Wij kunnen de school ondersteunen met W&T Coaches in de klas!

Met de inzet van onze W&T Coaches in de klas kunt u:

 

Het onderwijs verrijken op het gebied van:

  1. Wetenschap & Technologie, met de nadruk op het ontdekkend, onderzoekend en ontwerpend leren
  2. Het thematisch/projectmatig onderwijs (vanuit vakintegratie/ Wereldoriëntatie/Curriculum.nu) 

 

Het lerarentekort op uw school/binnen uw bestuur oplossen door:

 1. De structurele inzet van een W&T Coach gedurende het schooljaar voor een klas (vijfde dag)
 2. Ziekte van leerkrachten op te vangen door de inzet van een W&T Coach

De werkdruk verlagen door:

  1. Het vrij roosteren van uw leerkracht(en) 
  2. De W&T Coach (samen met de leerkracht) voor de klas te laten staan
  3. De W&T coach met halve klassen of kleine groepjes leerlingen te laten werken

 

Interesse voor de inzet van onze W&T Coaches? Nu al een W&T Coach of lessenserie reserveren?

sandra@saga-interproject.nl      contactpersoon Sandra Siere: 

t. 06-43093897

 

Onze coaches beschikken over:

-         Een opleiding als W&T Coach; 

-         Ervaring in het werken met groepen;

-         Inspirerende thema´s en materialen voor de leerlingen;

-         Lesinhoud die gekoppeld is aan de ontwikkeling van de 21e eeuwvaardigheden en de kerndoelen (WO, taal, rekenen en KO) van SLO;

-         Kennis van de inzet van de didactiek van het Onderzoekend & Ontwerpend Leren op de verschillende niveaus van uw leerlingen;

-         Een VOG