Home » 5e dag » Opleiding W&T Coach

Vanaf 2020-2021 starten wij met de Opleiding tot W&T Coach in het basisonderwijs. 

De basismodule start op 6 augustus 2020.

 

Voor meer informatie of interesse kun je contact opnemen met Sandra Siere Sandra@saga-interproject.nl  06-43093897

 

Basismodule W&T Coach     

 

Dag 1.         Ik als  W&T Coach voor de klas

* Wat is W&T, wat doe je als W&T Coach?

* Zelfassessment, welke competenties wil jij ontwikkelen?

* Persoonlijke doelen en overtuigingen

 

Dag 2.          Klassenmanagement en W&T

* De Gouden Weken, groepsontwikkeling

* Dag- en klassenindeling

* W&T in de groep

 

 

Dag 3.            Vaardigheden van leerlingen stimuleren

 • Hoe leren en ontwikkelen kinderen zich
 • W&T en 21e -eeuwse vaardigheden

 

Dag 5.            Samen W&T voor de klas

 • Competenties, leerdoelen en leren van elkaar
 • Voorbereiding lessen

Dag 4.            O&OL en Themagericht werken

 • Jaarthema’s & W&T
 • Leerdomeinen, kerndoelen OJW en Curriculum.nu
 • Themagericht werken, O&OL en W&T lessen

 

 

Module   

Onderzoekend & Ontwerpend Leren

Dag 1 en 2.  Onderzoekend Leren

Vanuit verwondering en vragen van leerlingen ontstaan onderzoeksvragen. We gaan samen aan de slag om vanuit deze vragen inspirerende en leerzame lessen te maken.

 • de didactiek van onderzoekend leren/spelen
 • ontwikkelen van lesmateriaal
 • verschillende werkvormen
 • omgevingsonderwijs
 • vakoverstijgend en geïntegreerd werken
 • kerndoelen en leerlijnen

 

Na deze module kun je de volgende activiteiten uitvoeren:

 • Het ontwikkelen en verzorgen van ontdek- of onderzoeklessen in onder-, midden- of bovenbouw
 • Het ontwerpen van lessen, naast de aangereikte voorbeeldlessen

 

 

 

Dag 3 en 4. Ontwerpend Leren

Tijdens deze bijeenkomst ga je aan de slag met de wijze waarop je, uitgedaagd door een (maatschappelijk) probleem (leerlingen) een eigen oplossing kunt (laten) creëren.

Onderdelen:

 • didactiek van ontwerpend leren
 • formuleren van geschikte ontwerpvraag
 • rol van de leerkracht bij ontwerpend leren
 • vakoverstijgende projecten
 • maakonderwijs
 • programmeren en robotica

 

Na deze module kun je:

Ontwerp- en programmeerlessen ontwerpen en/of verzorgen in onder-, midden- of bovenbouw